Hơn 9.000 tỷ đồng rót vào Bình Định trong 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh Bình Định thu hút mới 14 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 6.336 tỷ đồng, thực hiện tăng vốn cho 2 dự án với tổng vốn tăng 2.710 tỷ đồng.

Cao Toc Bac Nam

Bình Định thu hút mới 14 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 6.336 tỷ đồng

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, cho biết trong 2 tháng đầu năm, địa phương thu hút mới 14 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 6.336 tỷ đồng, thực hiện tăng vốn cho 2 dự án với tổng vốn thực hiện tăng 2.710 tỷ đồng.

Các dự án thu hút mới đều có vốn đầu tư trong nước, trong đó có 4 dự án trong khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư 290 tỷ đồng; 7 dự án trong cụm công nghiệp (CCN) với tổng vốn vốn đầu tư 544,79 tỷ đồng; 3 dự án ngoài KKT, KCN, CCN với tổng vốn đầu tư hơn 5.501 tỷ đồng.

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến nay chưa phát sinh dự án mới. Lũy kế, cả tỉnh hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,088 tỷ USD.

Theo ông Nguyễn Bay, để tăng cường xúc tiến đầu tư hơn nữa, hiện nay tỉnh Bình Định đang thực hiện rà soát, bổ sung thêm các dự án mới vào Danh mục dự án ưu tiên mời gọi đầu tư của tỉnh cho giai đoạn 2023 – 2025. Đồng thời, theo dõi, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm đảm bảo tăng trưởng sản xuất theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ thu hút đầu tư; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án, nhất là các dự án đã đăng ký, cấp phép đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh còn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động các dự án đã đăng ký đầu tư, nhất là Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, Khu liên hợp gang thép Long Sơn, các dự án năng lượng tái tạo, công nghiệp, du lịch, khu vui chơi giải trí… Đẩy mạnh công tác quảng bá, mời gọi gọi, thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch…

Theo kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Bình Định sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia trọng điểm là Thái Lan, Đức, Hàn Quốc…

Theo vietnamfinance

Mời xem thêm: Quy Nhơn – Bình Định phát triển toàn diện, sẵn sàng đón vận hội mới

AI Chatbot Avatar