Giới thiệu

Giới thiệu

  • Với phương châm “Con người là yếu tố cốt lõi của sự phát triển”, Viet Nam Smart City nỗ lực tạo ra môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp nhưng cũng đầy thách thức; nơi tôn vinh tài năng của mỗi cá nhân, tôn trọng mỗi cá tính khác biệt nhưng có cùng lý tưởng phụng sự và giấc mơ chung.
  • Tại Viet Nam Smart City, mọi đóng góp dù nhỏ nhất đều được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng, công bằng. Công ty đã xây dựng hệ thống chính sách đào tạo, phát triển, chế độ phúc lợi hấp dẫn bậc nhất thị trường miền Trung, giúp mỗi thành viên có lộ trình phát triển bản thân và trưởng thành trong sự nghiệp.
  • Bên cạnh đó, nhằm tạo động lực và duy trì sự gắn bó của từng nhân viên, hằng năm Viet Nam Smart City đều triển khai nhiều chương trình văn hóa nội bộ, từ đào tạo nâng cao kĩ năng, khám sức khỏe định kỳ đến các hoạt động thể thao, vui chơi ý nghĩa như hội thao, chăm sóc cán bộ nhân viên nữ ngày 8/3, 20/10, mừng ngày quốc tế nam giới 19/11, chúc mừng sinh nhật, team building, du lịch hằng năm, tổng kết quý, năm, kỷ niệm thành lập công ty...

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành và phát triển Viet Nam Smart City

Brainwriting – is a nonverbal brainstorming method in which everyone writes down three ideas that relate to the topic of the brainstorm. Allow about four to six minutes for this process. Then everyone passes their ideas to the person on their right (or left, whichever you prefer), who will then build off of the ideas, adding bullet points or creative strategies.

Back when writing things down was much more expensive and time-consuming, Greeks and Romans used a visualization technique called loci to memorize and recall information. Essentially, they would develop mental visuals for the things they needed to remember, allowing them to recall large amounts of information—such as an entire speech—at will.

Back when writing things down was much more expensive and time-consuming, Greeks and Romans used a visualization technique called loci to memorize and recall information. Essentially, they would develop mental visuals for the things they needed to remember, allowing them to recall large amounts of information—such as an entire speech—at will.

Back when writing things down was much more expensive and time-consuming, Greeks and Romans used a visualization technique called loci to memorize and recall information. Essentially, they would develop mental visuals for the things they needed to remember, allowing them to recall large amounts of information—such as an entire speech—at will.

Back when writing things down was much more expensive and time-consuming, Greeks and Romans used a visualization technique called loci to memorize and recall information. Essentially, they would develop mental visuals for the things they needed to remember, allowing them to recall large amounts of information—such as an entire speech—at will.

The main purpose of proofreading is to improve the quality of the paper, ensuring there are no lingering mistakes, and correcting generalized discourse errors or writing inconsistencies. Essentially, you want to make sure you have a well-defined communication goal.

Back when writing things down was much more expensive and time-consuming, Greeks and Romans used a visualization technique called loci to memorize and recall information. Essentially, they would develop mental visuals for the things they needed to remember, allowing them to recall large amounts of information—such as an entire speech—at will.

Ông Trần Xuân Thông
Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Hữu Phin
Giám đốc kinh doanh
Bà Đoàn Dung
P.Giám đốc Marketing
Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân
Trưởng phòng Kế Toán
Bà Diệp Thị Ny
Trưởng phòng KD1
Bà Doãn Thị Vân
Trưởng phòng KD2
Bà Nguyễn Thị Ái Phương
P.Trưởng phòng nhân sự