Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Đô Thị Thông Minh Việt Nam
  • Trụ sở: 386 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  • 0931 388 789 - 0931 99 123
  • vnsmartcity.corp@gmail.com
  • vnsmartcity.com.vn
Phòng dịch vụ khách hàng
  • 0905.123.456 - 0905.456.789
  • dxdanang2017@gmail.com
Phòng kế toán
Điền thông tin