Đà Nẵng chính thức vận hành trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

14/08/2023
Viet Nam Smart City trêngoogle news

Sáng 14-8, UBND thành phố Đà Nẵng chính thức vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm IOC).

Đà Nẵng chính thức vận hành trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh - Viet Nam Smart City

UBND thành phố Đà Nẵng chính thức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh.

Sau một thời gian thí điểm triển khai theo dạng mini IOC và trung tâm chuyên ngành camera giao thông (OC giao thông) và camera an ninh, Đà Nẵng chính thức triển khai Trung tâm IOC giai đoạn 1 dưới sự hỗ trợ của Tập đoàn Viettel.

Trung tâm IOC Đà Nẵng là một hợp phần quan trọng được xác định trong Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh của Đà Nẵng và trong Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đà Nẵng chính thức vận hành trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh - Viet Nam Smart City

Trung tâm IOC là một hợp phần quan trọng của đề án xây dựng đô thị thông minh tại Đà Nẵng.

Trung tâm này được triển khai theo mô hình toàn diện, bao gồm IOC cấp thành phố, các trung tâm điều hành quận, huyện (OC quận huyện) và các trung tâm điều hành chuyên ngành (OC chuyên ngành), đáp ứng yêu cầu phân cấp, ủy quyền trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị tại Đà Nẵng.

Trong đó, IOC thành phố có vai trò đầu mối thu thập thông tin, dữ liệu từ các OC quận, huyện; OC chuyên ngành và các ứng dụng, hệ thống của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng… nhằm phân tích, đưa ra số liệu tổng hợp về tình hình hoạt động của thành phố để lãnh đạo có thông tin chỉ đạo, điều hành; chia sẻ thông tin cho các cơ quan liên quan phục vụ quản lý nhà nước; công khai, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ triển khai chính quyền đô thị. IOC thành phố còn giúp phát hiện, cảnh báo sớm các vấn đề, sự kiện bất thường liên quan đến hoạt động của đô thị…

Việc đưa Trung tâm IOC vào hoạt động giúp lãnh đạo các cấp có khả năng giám sát, điều hành, ra quyết định và quản lý chất lượng dịch vụ do thành phố cung cấp một cách tổng thể, mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế – xã hội.

Đà Nẵng chính thức vận hành trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh - Viet Nam Smart City

Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030, xây dựng hoàn chỉnh mô hình chính quyền đô thị.

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, với phương châm “Chính sách, khung kiến trúc để định hướng; hạ tầng, dữ liệu làm nền tảng; ứng dụng thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để đánh giá hiệu quả”, Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung tính năng cho Trung tâm IOC để góp phần vận hành hiệu quả Chính quyền đô thị và phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN như Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII đã đề ra.

Mời xem thêm: Tiềm năng bứt tốc của thị trường bất động sản Đà Nẵng

Bài viết liên quan

Đà Nẵng thúc đẩy phát triển du lịch golf

19/07/2023

Thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức Lễ hội Du lịch Golf 2023 và Giải đấu BRG Open Championship Đà Nẵng 2023, mong muốn đưa du lịch golf Đà Nẵng vươn tầm quốc tế. Ngày 18/7, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, Thành phố sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch Golf Đà […]

Xem thêm