Toàn cảnh kinh tế – xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu

10/01/2023
Theo dõi chúng tôi trêngoogle news

Nền kinh tế Việt Nam đạt thắng lợi kép trong năm 2022 khi tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 và cao hơn so với mục tiêu đề ra là 6-6,5% trong khi lạm phát chỉ tăng 3,15% so với năm 2021.

Buc Tranh Kinh Te 2022 1

Buc Tranh Kinh Te 2022 2 Buc Tranh Kinh Te 2022 3

Buc Tranh Kinh Te 2022 4

Buc Tranh Kinh Te 2022 5

Buc Tranh Kinh Te 2022 6

Buc Tranh Kinh Te 2022 7

Buc Tranh Kinh Te 2022 8

Buc Tranh Kinh Te 2022 9

Buc Tranh Kinh Te 2022 10

Buc Tranh Kinh Te 2022 11

Buc Tranh Kinh Te 2022 12

Buc Tranh Kinh Te 2022 13

Buc Tranh Kinh Te 2022 14

Buc Tranh Kinh Te 2022 15

Buc Tranh Kinh Te 2022 16

Buc Tranh Kinh Te 2022 17

Buc Tranh Kinh Te 2022 18

Buc Tranh Kinh Te 2022 19

Buc Tranh Kinh Te 2022 20

Buc Tranh Kinh Te 2022 21

Buc Tranh Kinh Te 2022 22

Nguồn Chinhphu.vn

Bài viết liên quan