Cách tính lãi suất vay ngân hàng nhanh, chính xác nhất

Để chủ động chọn được gói vay phù hợp và chuẩn bị tài chính, bạn có thể tìm hiểu trước về cách tính lãi suất vay ngân hàng, hay ít nhất là nắm được thông tin về các loại lãi suất. Như vậy bạn sẽ không bị bỡ ngỡ khi nghe nhân viên ngân hàng tư vấn.

Mua Nha Tu Ngay 0107 1706090415

Tìm hiểu về cách tính lãi suất vay ngân hàng giúp bạn chủ động tài chính và thuận lợi lên kế hoạch sở hữu căn nhà mơ ước.

Hiểu đúng về lãi suất cố định, lãi suất thả nổi, lãi suất hỗn hợp

Tùy theo mục đích và tài chính của từng người mà ngân hàng sẽ có các gói vay theo tháng và theo năm, tương ứng với lãi suất đi kèm cho khách hàng lưa chọn. Trong đó, lãi suất cố định, lãi suất thả nổi, lãi suất hỗn hợp là 3 loại lãi suất vay cơ bản tính theo tháng.

  • Lãi suất cố định 

Lãi suất cố định là mức lãi suất được ấn định ban đầu trong hợp đồng vay vốn và không thay đổi trong suốt thời gian vay. Lãi suất này thuận tiện cho việc tính toán chi phí vay hàng tháng và thích hợp cho các gói vay ngắn do tiền trả lãi bằng nhau trong suốt các tháng.

Cách tính lãi suất cố định:

(Số tiền vay x phần trăm lãi suất vay) / số tháng vay = số tiền góp mỗi tháng 

  • Lãi suất thả nổi

Lãi suất thả nổi là lãi suất có sự thay đổi dựa vào quy định và chính sách ngân hàng từng thời kỳ. Lãi suất này thường được tính dựa trên lãi suất tiết kiệm theo kỳ hạn 12 tháng hoặc 24 tháng. Khi tính toán chi phí vay, nên lưu ý biên độ lãi suất và thường xuyên cập nhật chúng.

Cách tính lãi suất thả nổi:

Số tiền vay x phần trăm lãi suất vay của tháng đó = số tiền góp 1 tháng

  • Lãi suất hỗn hợp

Lãi suất hỗn hợp là khoản vay áp dụng cả 2 lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Lãi suất này được dùng nhiều cho gói vay mua nhà nhằm giảm tải áp lực trả lãi hàng tháng. Ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất cố định trong thời gian đầu và lãi suất thả nổi sau đó.

 Lãi suất vay ngân hàng theo năm

Bên cạnh các gói vay theo tháng, ngân hàng còn có gói vay theo năm dựa trên dư nợ gốc của khách hàng. Tương tự như lãi suất cố định, lãi suất vay theo năm cũng cố định trong suốt thời gian vay, thuận tiện cho bạn tính toán và cân đối dòng tiền chi tiêu.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng:

Tiền lãi hằng tháng = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời gian vay

Ví dụ :

Anh A vay 2 tỷ đồng trong 12 tháng với mức lãi suất là 12%/năm.

Số tiền gốc phải trả ngân hàng hàng tháng là: 2 tỷ/12 tháng = 166,7 triệu đồng

Số lãi phải trả ngân hàng hằng tháng là: (2 tỷ x 12%)/12 tháng = 20 triệu đồng

Số tiền phải trả hằng tháng là 186,7 triệu đồng

Công thức tính lãi suất vay ngân hàng theo dư nợ giảm dần

Với hình thức này, cách tính lãi này dựa trên số tiền thực tế còn nợ sau khi đã tiến hành trừ đi phần gốc mà người vay cần phải trả trong những tháng trước đó. Từ đó, số tiền lãi phải trả sẽ giảm dần theo từng tháng.

Tiền gốc hằng tháng = Số tiền vay/Số tháng vay

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng

Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay

Ví dụ: 

Anh B vay 3 tỷ đồng, thời hạn trong 12 tháng với mức lãi suất 12%/năm

Tiền gốc trả hằng tháng = 3 tỷ/12 = 250 triệu

Tiền lãi tháng đầu = (3 tỷ x 12%)/12 = 30 triệu đồng

Tiền lãi tháng thứ 2 = (3 tỷ – 30 triệu) x 12%/12 = 29,7 triệu đồng

Các tháng tiếp theo tính tương tự như vậy cho đến khi trả hết nợ.

Trên đây là các loại lãi suất phổ biến và công thức tính từng lãi suất để bạn chủ động tính toán cân đối dòng tiền.