Tiến độ thi công dự án The Sang Residence tháng 3.2024