Tiến độ thi công dự án The Sang Residence tháng 07.2021