Tiến độ thi công dự án Regal Legend cập nhật tháng 05.2022