Tổng thể dự án Regal Legend
Khu đô thị du lịch quốc tế

Tiến độ thi công dự án Regal Legend cập nhật tháng 05.2022