Tổng thể dự án CHỢ LĂNG CÔ

Tiến độ thi công chợ Lăng Cô – Tháng 09.2023