Tiến độ hoàn thiện dự án The Sang Residence tháng 1.2024