Tiến độ hoàn thiện dự án The Sang Residence tháng 09.2023