Tiến độ hoàn thiện dự án The Sang Residence tháng 06.2023