Tổng thể dự án REGAL VICTORIA

Tiến độ hoàn thiện dự án Regal Victoria tháng 2.2024