Cập nhật tiến độ thi công dự án The Sang Residence tháng 02.2022