Cập nhật tiến độ thi công dự án Regal Legend tháng 09.2023