Tổng thể dự án CHỢ LĂNG CÔ

Cập nhật tiến độ thi công dự án chợ Lăng Cô tháng 12.2023