Cập nhật tiến độ hoàn thiện dự án Regal Victoria tháng 10.2023