Tổng thể dự án CHỢ LĂNG CÔ

Cập nhật tiến độ dự án chợ Lăng Cô tháng 05.2024