Regal Legend: Sắc vóc một đại đô thị du lịch quốc tế với các dòng siêu phẩm độc bản

04/07/2022
Viet Nam Smart City trêngoogle news

Các dòng sản phẩm tại Regal Legend đã được nghiên cứu, chắp bút bởi những kiến trúc sư tài ba nhất trên thế giới, được Đất Xanh Miền Trung kỳ công kiến tạo, trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc bản lần đầu tiên xuất hiện tại bán đảo Bảo Ninh.

Regal Legend: Sắc vóc một đại đô thị du lịch quốc tế với các dòng siêu phẩm độc bản - Viet Nam Smart City Regal Legend: Sắc vóc một đại đô thị du lịch quốc tế với các dòng siêu phẩm độc bản - Viet Nam Smart City Regal Legend: Sắc vóc một đại đô thị du lịch quốc tế với các dòng siêu phẩm độc bản - Viet Nam Smart City Regal Legend: Sắc vóc một đại đô thị du lịch quốc tế với các dòng siêu phẩm độc bản - Viet Nam Smart City

 

Chi tiết mời xem thêm dự án: https://vnsmartcity.com.vn/du-an/regal-legend.html

Bài viết liên quan