08
06-2020
[Inforgraphic] Xuất hiện công trình tâm linh kỷ lục mới tại Quảng Ngãi

Trong suốt hàng thế kỷ qua, các công trình tâm linh vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của con người Việt Nam. Chúng đã được lưu truyền, tôn tạo và gìn giữ các giá trị ngàn năm để trở thành những điểm du lịch nổi tiếng, mỗi năm thu hút hàng vạn người tìm về hành hương, chiêm bái.

 Bài: Đoàn Dung
Đồ họa: Huệ Trương

BÀI VIẾT TIẾP
A+ A-