Căn hộ 2 phòng ngủ – Regal Residence Luxury

Căn hộ 2 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 2 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 2 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 2 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 2 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City Căn hộ 2 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 2 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City Căn hộ 2 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 2 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City