Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

06/07/2024
Viet Nam Smart City trêngoogle news

Kính gửi quý khách hàng và đối tác thông tin về quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Chi tiết mời xem thêm tại

Quyet dinh ban hanh quy dinh bao ve du lieu ca nhan

TCBM.QĐ-01_QUY ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN-ver.2

Bài viết liên quan