Hệ số điều chỉnh giá đất và những điều cần biết rõ

Dưới đây là những thông tin cơ bản về hệ số điều chỉnh giá đất, người dân nên nắm rõ.

Hệ số điều chỉnh giá đất và những điều cần biết rõ - Viet Nam Smart City

Hệ số điều chỉnh giá đất là gì?

Hệ số điều chỉnh giá đất (hay còn gọi là hệ số K) là hệ số dùng để tính giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương và bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ban hành.

Trách nhiệm xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất

Tùy thuộc vào từng trường hợp mà cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất. Sở Tài chính hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Thẩm quyền quyết định hệ số điều chỉnh giá đất

Theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương và bảng giá đất.

Khi nào áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất?

Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp sau:

– Các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai 2013 mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất tại bảng giá đất) dưới 30 tỉ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỉ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỉ đồng đối với các tỉnh còn lại.

– Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo.

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

– Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau.

Theo Báo Lao Động

– Công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam (Viet Nam Smart City)
– Hotline: 0931 991 123
– Trụ sở: 386 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng
– VP Quảng Ngãi: 489 Quang Trung, TP Quảng Ngãi.

Mời xem thêm: Các loại hình đầu tư bất động sản sinh lời không nên bỏ qua