19
12-2019
Đất Xanh (DXG) báo lãi quý 3 tăng 47 lần, hoàn thành 95% kế hoạch năm 2017

CTCP Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu thuần 797 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ tăng 5 lần lên 241 tỷ đồng; doanh thu môi giới bất động sản tăng hơn 3 lần lên 512 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán trong kỳ giảm mạnh, từ mức 58% doanh thu xuống còn gần 30% đã giúp lãi gộp Đất Xanh tăng gần 6 lần cùng kỳ năm trước lên 561,4 tỷ đồng.

Các chi phí phát sinh của Đất Xanh trong kỳ đều tăng đáng kể. Theo đó, chi phí tài chính tăng 3,3 lần lên 19 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 67% lên 72 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 75% lên 63 tỷ đồng.

Trong quý 3 vừa qua, Đất Xanh cũng ghi nhận 32 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết. Cùng kỳ năm 2016, công ty báo lỗ gần 8 tỷ đồng từ khoản mục này.

Kết quả, Đất Xanh ghi nhận 398 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 47 lần so với kết quả thực hiện trong quý 3/2016. Trong đó, lợi nhuận của công ty mẹ là 257 tỷ đồng, đây là con số khá tích cực khi mà quý 3 năm ngoái lợi nhuận của công ty mẹ của Đất Xanh là âm 5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đất Xanh đạt 669 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 3,85 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 9 tháng là 460 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 1.609 đồng.

Năm 2017, Đất Xanh đặt kế hoạch lãi sau thuế 700 tỷ đồng và với kết quả thực hiện, công ty đã hoàn thành 95% chỉ tiêu đề ra.
 

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản Đất Xanh đạt 9.617 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền và tương đương chiếm gần 2.000 tỷ đồng; Giá trị hàng tồn kho chiếm gần 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với đầu năm.
 

Đất Xanh hiện có khoản trả trước cho người bán 1.306 tỷ đồng, chủ yếu cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (1.071 tỷ đồng). Ngoài ra, khoản phải thu ngắn hạn khác lên tới 2.106 tỷ đồng (chủ yếu là ký quỹ cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án), tăng hơn 700 tỷ so với đầu năm.


Minh Anh

Theo Trí thức trẻ

BÀI VIẾT TIẾP
A+ A-